top of page

«Батысы Атыраудан шығысы Алтайға шейін, түстігі қамалды Қытай мен терістігі орманды орыс жерінің арасындағы ұлан-байтақ өлкені мекендеген қазақ жерінің қайсысы болсын қасиетті. Өз ерекшелігі, өз мінезі бар. Суы бал, топырағы торқа, тоғайы сая, тоғаны нәр. Осынау ұлан-байтақ өлкенің бір пұшпағы саналатын жер-Ақтоғай өңірі..

Ғазиз Ештанаев
bottom of page